Ansökningsinformation

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Rent klinisk/medicinsk forskning stöds ej av Stiftelsen.

Anslag för humanistisk forskning utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds universitet.

Stiftelsen önskar stödja djärv, framtidsinriktad forskning av välmeriterade forskare och forskningsgrupper. Vi välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar att utveckla nya forskningsteman. Anslag utdelas normalt ej till odisputerade forskare. Storleken på de beviljade anslagen ligger normalt mellan 50.000 och 400.000 kr.

Ansökningsperiod 19/7 - 19/9.

Den ifyllda digitala ansökan skall ge en fullständig beskrivning av projektet. Till ansökan bör läggas en kort presentation av den sökande med redovisning av publicerade vetenskapliga arbeten samt en projektbeskrivning på högst fem sidor. Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och allmän lämplighet av Stiftelsens styrelse i anslutning till ordinarie ansökningstillfälle.

Beslut om utdelade anslag tillkännages normalt på donators födelsedag den 11 december.

Anslag skall administreras av svenskt universitet eller högskola. Ekonomisk och preliminär vetenskaplig redogörelse krävs innan nytt anslag kan erhållas. Redogörelse för utfört forskningsarbete skall sändas till Stiftelsen senast två år efter anslagets erhållande. Publikationer som kommit till stånd genom stöd från Stiftelsen önskas i två exemplar; på lämplig plats skall i dem anges att undersökningarna bedrivits med hjälp av anslag från Stiftelsen. Anslag som ej tagits i anspråk inom två år återgår till Stiftelsen.

Till elektronisk ansökan »

Behöver du hjälp?

Eventuella frågor rörande ansökan besvaras genom supportformuläret som du hittar i det digitala ansökningssystemet.

Övriga frågor hänvisas till SEB stiftelsetjänsts telefontid som är måndag, onsdag, fredag mellan 10 - 11, Tel: 040 - 667 64 17.

Har du problem att se webbsidan?
Kontakta oss på stiftelsesupport.malmo@seb.se.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö