Utdelade anslag

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2007 beslutat fördela anslagssumman 3.200.000 kronor till följande forskare inom genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

Utdelade anslag - Genetisk forskning 2007

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Doc Marita Cohn
Cell- o Organismbiologi
Lunds universitet
Rekonstitution av telomeras. 130.000 kr
Doc Xialong Fan
The Rausing Laboratory
Inst för Kliniska Vetenskaper
Lunds universitet
Engineering adenoviral genome for detection of essential mutations in living cancer cells. 130.000 kr
FD Lena Ghatnekar
Inst för Cell- o Organismbiologi
Lunds universitet
Molekylär analys av en naturlig transgen. 220.000 kr
Doc David Gisselsson
Laboratoriemedicin
Avd för klinisk genetik
Lunds universitet
Genetisk analys på encellsnivå av tumörer hos barn: kvantifiering av klonal evolution för förbättrad risk-stratifiering. 200.000 kr
FD Hanna Johannesson
Inst för Evolution, Genomik och Systematik
Uppsala universitet
The mating-type chromosome in Neurospora tetrasperma – an emerging model system for early sex chromosome evolution. 220.000 kr
Dr Per Stenberg
UCMP
Umeå universitet
Reglering av kromatin och genuttryck på kromosomal nivå. 130.000 kr
Prof Torbjörn Säll
Inst för Cell- o Organismbiologi Lunds universitet
En populationsgenetisk studie av DNA sekvensers kopieantals-variation i människa. 220.000 kr
FD Gun Werlemark
Avd för Växtförädling och Bioteknologi SLU, Balsgård
Meios-studier hos nyponrosor, Rosa sektion Caninae. 110.000 kr
Prof Susanne Lundin
Etnologiska inst
Lunds universitet
Genetics and Normality - the question of the normal and pathological in relation to current developments in genetics. 130.000 kr *)
*) Till prof Susanne Lundin har utdelats 260.000 kr, varav 130.000 kr ansetts hänförligt till genetisk forskning. 1.600.000 kr

Utdelade anslag - Humanistisk forskning 2007

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

FD Charlotte Hagström
Etnologiska inst
Lunds universitet
En etnologisk studie av digitala kulturer. 250.000 kr
FD Sara Kärrholm
Litteraturvetenskap vid SOL-centrum
Lunds universitet
Värdet av en kvinnlig deckarförfattare – receptet på litterär framgång formulerat utifrån populärkulturens normer och värderingar. 200.000 kr
Doc Thomas Malm
Humanekologiska avd, Etnologiska inst
Lunds universitet
Utriggarkanoterna i Polynesien: En studie av kulturell förändring och förutsättningar för hållbar utveckling. 200.000 kr
Univ.lektor Birgitta Olander
Inst för Kulturvetenskaper
Lunds universitet
Vetenskap i interaktion (etapp 2). 470.000 kr
Doc Johannes Persson
Filosofiska inst
Lunds universitet
Mekanismbegreppet i filosofin och vetenskapen – en pilotstudie. 200.000 kr
Prof Lars Ragvald
Språk- och Litteraturcentrum
Lunds universitet
Kinesisk-svensk ordbok och databas. 150.000 kr
Prof Susanne Lundin
Etnologiska inst
Lunds universitet
Genetics and Normality - the question of the normal and pathological in relation to current developments in genetics. 130.000 kr *)
*) Till prof Susanne Lundin har utdelats 260.000 kr, varav 130.000 kr ansetts hänförligt till genetisk forskning. 1.600.000 kr

Arkiv

Sammanställning av föregående års anslag till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö