Utdelade anslag

Utdelade anslag - Genetisk forskning 2008

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2008 beslutat fördela anslagssumman 1.600.000 kronor till följande forskare inom genetisk vetenskaplig forskning:

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

PhD Urban Friberg
Uppsala Universitet
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
The role of epigenetics in conflicts between the sex chromosomes. 180.000 kr
Fil dr Jenny Hagenblad
Villavägen 14
752 36 Uppsala
Testing theoretical predictions in natural populations using a next-generation sequencing approach. 220.000 kr
Dr Mattias Jakobsson
Avd för Evolutionsbiologi
ENC
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Inferring founder events and its implication for the peopling of the Americas. 220.000 kr
Doc Axel Janke
Cell och organism Biologi
Sölvegatan 29
221 00 Lund
The mosaic genome: detecting species hybridization and incomplete lineage sorting in bovines using EST data from zebu and yak. 220.000 kr
Prof Karin Klinga-Levan
Inst vård o natur-systembio
Högskola Skövde
Box 408
541 28 Skövde
eQTL analysis in a rat model of endometrial adenocarcinoma. 200.000 kr
Prof Jure Piskur
Lunds Universitet
Sölvegatan 35
226 32 Lund
Experimental evolution of yeast. 220.000 kr
Prof Tore Samuelsson
Göteborgs Universitet
Box 440
405 30 Göteborg
The order of genes in genomes and relationship to cancer. 60.000 kr
Dr Per Stenberg
UCMP
Umeå Universitet
901 87 Umeå
Reglering av kromatin och genuttryck på kromosomal nivå. 180.000 kr
Prof Susanne Lundin
Dep of European Ethnology
Lunds Universitet
Finngatan 10
223 62 Lund
From Phenotype to Genotype - towards a genetic normality. 100.000 kr
*) Till Prof Susanne Lundin har utdelats 200.000 kr, varav 100.000 kr ansetts hänförligt till humanistisk forskning. 1.600.000 kr
Utdelade anslag - Humanistisk forskning 2008

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2008 beslutat fördela anslagssumman 1.600.000 kronor till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning:

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Forskn.ass Ursula Geisler
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund
Körsång och socio-musikaliska attityder. 100.000 kr
Fil dr Tommy Gustafsson
Box 201
221 00 Lund
Sverige och mediernas roll i folkmordet i Rwanda. 150.000 kr
Vik.univ.lekt Jutta Haider
Inst för kulturvetenskap LU
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
Domesticating CO2 levels in online environments: the translation of climate change into practical solutions of everyday. 150.000 kr
Univ.lektor Max Liljefors,
Univ.lektor Victoria Höög

Fil, idé och lärdomshistoria
Kungshuset
222 22 Lund
Nya bilder av människor och världen: data, kunskap, mening. 300.000 kr
Fil dr Kristina Myrvold
Allhelgona Kyrkogata 8
223 62 Lund
Becoming Swedish Sikhs: Religious Socialization of Second Generation Sikh Youth in Sweden. 150.000 kr
Doc Tom O´Dell
Finngatan 8
223 62 Lund
Being moved: the patterns and disjunctures of mobility and flow. 200.000 kr
Fil dr Anneli Palmsköld
Box 188
221 00 Lund
Det textila återbrukets kulturhistoria. 100.000 kr
Fil dr Ann Steiner
Box 201
221 00 Lund
Privatkritik i offentlighet - litteratur och läsare i nya forum på Internet. 100.000 kr
Fil dr Charlotte Tornbjer
Box 2074
220 02 Lund
Kuba, känslor och politik i Sverige sedan 1959. 150.000 kr
Fil dr Cecilia Wadsö Lecaros
Språk- o Litteraturcentrum
Lunds Universitet
Box 201
221 00 Lund
Tidskrift för hemmet som förmedlare av engelsk litteratur och debatt under 1860-talet. 100.000 kr
Prof Susanne Lundin
Dep of European Ethnology
Lunds Universitet
Finngatan 10
223 62 Lund
From Phenotype to Genotype - towards a genetic normality. 100.000 kr *)
*) Till prof Susanne Lundin har utdelats 200.000 kr, varav 100.000 kr ansetts hänförligt till genetisk forskning. 1.600.000 kr

Arkiv

Sammanställning av föregående års anslag till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö