Utdelade anslag

 
Genetisk forskning - 2009

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2009 beslutat fördela anslagssumman 1.600.000 kronor till följande forskare inom genetisk vetenskaplig forskning:

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Doc Cohn, Marita
Lunds Universitet
Sölvegatan 35
223 62 Lund
RNAi - ett nytt genetiskt verktyg i jäst 200.000 kr
Doc Öhman, Marie
Stockholm Universitet
Svante Arrheniusväg 20 C
106 91 Stockholm
The function of RNA editing in epigenetic modfication of the transcriptome 150.000 kr
Dr Holm, Svante
Tekn. o Mat, Mittuniversitetet
Holmgatan 10
871 00 Sundsvall
Adaptive traits in Arabidopsis thaliana in a variable and changing environment 126.000 kr
Dr Lundqvist, Udda Rasmusson, Morten, prof Hansson Mats
Nordiska Genresurscenter
Box 41
230 53 Alnarp
Uppförökning av Bowman isogena linjer i korn för att göra dem tillgängliga från Nordiskt Genresurscenter i Alnarp, samt map based kloning av en dvärggen 99.000 kr
Doc Fan, Xiaolong
BMC D14
Lunds Universitet
221 84 Lund
Exploring adenovirus genome: patterns of virus-host equilibrium. 175.000 kr
Fil Dr Johansson, Anna
SLU
Box 7023
750 07 Uppsala
Understanding complex traits in Swedish landrace poultry 175.000 kr
Prof Lascoux, Martin
Uppsala Universitet
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Evolution and adaption of weed populations. 150.000 kr
Dr Lindell, Johan
Evolutionsbiologiskt Centrum
Uppsala Universitet
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Cytonuclear coevolution and speciation genomics (Cytonukleär samevolution och artbildningsgenomik) 175.000 kr
Prof Svensson, Erik
Ekologiska Institutionen
Ekologihuset, UL
223 62 Lund
Transcriptomic analysis and genomic mapping of a colour polymorphism in Ischnura damselflies 175.000 kr
Prof Säll, Torbjörn
Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Are identical mutations in haemophilia recurrent or identical by descent? Är identiska förändringar i hemofiligenerna ett resultat av en eller flera mutationer? 175.000 kr
    1.600.000 kr
Humanistisk forskning - 2009

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2009 beslutat fördela anslagssumman 1.600.000 kronor till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning:

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Alm, David
Filosofiska inst Lunds univ.
Kungshuset
222 22 Lund
Straff och rättigheter 150.000 kr
Berglund, Sara
Inst f kulturvet LU
Finngatan 10
223 62 Lund
Turism i kroppens tecken 200.000 kr
Jannberg, Kristina
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund
Identitet och livsstil. Stenåldersproblematik i nutiden. 150.000 kr
Marklund, Anders
Filmvet. SOL-centrum LU
Box 201
221 00 Lund
Identitet och livsstil. Stenåldersproblematik i nutiden. 200.000 kr
Marklund, Anders
Filmvet. SOL-centrum LU
Box 201
221 00 Lund
Identitet och livsstil. Stenåldersproblematik i nutiden. 200.000 kr
Olausson, Deborah
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund
Sourcing flint and flint artefacts from Scania and Denmark by means of Non-destructive Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry (EDAX) 150.000 kr
Salomon, Kim
Hist inst Lunds Universitet
Box 2074
220 02 Lund
Digital historiekultur 100.000 kr
Sjöholm, Carina
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
Resor i böcker, filmers och författares spår. En kulturanalytisk studie av litteratur- och filmturism. 300.000 kr
Vulovic, Jimmy
Språk- o litteraturcentrum LU
Box 201
221 00 Lund
Arbetarnas bildningsförbunds litterära strategier för integration. 200.000 kr
Zander, Ulf
Historiska inst LU
Box 2074
220 02 Lund
Arbetarnas bildningsförbunds litterära strategier för integration. 200.000 kr
  1.600.000 kr

Arkiv

Sammanställning av föregående års anslag till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö