Utdelade anslag

 
Genetisk forskning - 2010

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2010 beslutat fördela anslagssumman 1 600 000 kr till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning:

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Halldén, Christer
Högskolan, Kristianstad
sektionen för biomedicin
291 88 Kristianstad
Population genetic studies of copy number variations (CNVs) in multigene families 270.000 kr
Höglund, Mattias
avd f Onkologi/SCIBLU genomics
LU BMC C13
221 84 Lund
The mutational landscape of urothelial cancer (bladdaer cancer) 210.000 kr
Jakobsson, Mattias
Uppsala Universtitet
Avd f Evolutionsbiologi EBC
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Genotype and haplotype variation in Khoe-san populations: Inferring the evolutionary history of indigenous peoples of southern Africa 270.000 kr
Lagerkrantz, Ulf
Inst f ekologi o genetik
Uppsala Universtitet
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Evolution of circadian clocks and the phylogeny of early land plants 180.000 kr
Leino, Matti
Nordiska Museet/Sv
Lantbruksmuseum
643 98 Julita
Diversitet och selektionsspår i domesticeringsgenen NAM-B1 i vete 220.000 kr
Mandahl, Nils
Inst f laboratoriemed, LU
Genetiska kliniken, SUS Lund
221 85 Lund
Hereditas 1920 - 2010: En viktig källa för genetik och humaniora 90.000 kr
Piskur, Jure
Biologi, LU
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Vagabond character of putative ARS/CEN genetic elements in the wine yeast Dekkera bruxellensis 180.000 kr
Slotte, Tanja
Inst för ekologi o genetik
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Adaptive significance of regulatory changes in association with plant speciation 180.000 kr
    1.600.000 kr
Humanistisk forskning - 2010

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2010 beslutat fördela anslagssumman 1 600 000 kr till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Arvidson, Mats
LU, Inst f kulturvetenskaper
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
Musikverket i den postdigitala tidsåldern. Om bruk och kontroll av musik i det svenska senmoderna samhället 275.000 kr
Ekengren, Fredrik
LU, inst f arkeologi o antikens hist
Box 117
221 00 Lund
Arkeologi och Science Fiction. Massmediala möten i gränslandet mellan Vetenskap och Fiktion. 200.000 kr
Hansson, Kristofer
LU, Inst f Kulturvetenskap
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
Delaktighet som föreställning och praktik. En kulturanalytisk studie om idealet om delaktighet utifrån svenska policyprocesser rörande biomedicinsk forskning 275.000 kr
Manninen, Satu
LU, Språk-o Litteraturcentrum
Box 201
221 00 Lund
Passiv i engelska: Värdet av korpusdata och experimentell data i språkvetenskaplig forskning 275.000 kr
Osvath, Mathias
LU, Filosofiska inst
Kungshuset Lundagård
222 22 Lund
Infrastruktur för "Feathered apes and wingless crows" 250.000 kr
Sundin, Olof
Inst f Kulturvet, Hus Josephson
Box 117
221 00 Lund
Encyklopedier i förvandling och konstruktion av offentlig kunskap 325.000 kr
  1.600.000 kr

Arkiv

Sammanställning av föregående års anslag till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö