Utdelade anslag

 
Genetisk forskning - 2011

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2011 beslutat fördela anslagssumman 1 650 000 kr till följande forskare inom genetisk forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Broberg Palmgren, Karin
Avd. för Arbets-och miljömedicin
Lunds Universitet
221 85 Lund
Existerar tolerans för arsenik hos människa?
En studie i arseniktoxicitet och arsenikkänslighet i olika populationer
250 000 kr
Davidsson, Josef
BMC B 13
Avdelningen för Klinisk Genetik
221 85 Lund
Epigenetiska regleringsmekanismer vid konstitutionell trisomi 8 - unikt modellsystem för cancer och genetisk sjukdom 150 000 kr
Dean, Rebecca
Evolutionary Biology Center
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
How important are sex chromosomes for speciation? 150 000 kr
Halldén, Christer
Högskolan Kristianstad
sektionen för biomedicin
291 88 Kristianstad
Populationsgenetiska undersökningar av kopieantalsvariation i multigen-familjer 250 000 kr
Hansson, Mats - Lundqvist, Udda -
Kolodinska, Agnese
Nordisk Genresurscenter
Box 41
230 53 Alnarp
Renässans för historiska kornmutanter inom modern forskning och undervisning 150 000 kr
Lascoux, Martin
Uppsala Universitet
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
How local is local adaptation?
Parallel clines as a source of information on adaptation in spruce species
250 000 kr
Rasmusson-Lestander, Åsa
Umeå Universitet
Institutionen för Molekylärbiologi
901 87 Umeå
Genetic regulation ef early eye development 150 000 kr
Whittle, Carrie A
Dep of Evolutionary Biology
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
A genome-wide assesment of adaptation for translational efficiency at polymorphic sites in the fungal model species Neurospora crassa 150.000 kr
Projekt samfinansierat Genetik/Humaniora
Holmberg, Gustav
Forskningspolitiska Institutet
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund
Livsmedelssäkerhet från jord till bord:
riskaspekter på växtförädling och konserveringsteknik
150 000 kr
    1 650 000 kr
Humanistisk forskning - 2011

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2011 beslutat fördela anslagssumman 1 650 000 kr till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Andrén, Mats
Språk och Litteraturcentrum
Box 201
221 00 Lund
Gester som involverar objekt 200 000 kr
Berggren, Åsa
Inst f arkeologi o antikens historia
Lunds Universitet
Box 201
221 00 Lund
Att gräva en nutida dåtid
- en studie av materialiten i Catalhöyûk
200 000 kr
Brink Pinto, Andrés
Historiska institutionen
Lunds Universitet
Box 2074
220 02 Lund
Öresundsbron som hot eller möjlighet 200 000 kr
Graziano, Maria
The Humanities Lab
Lunds Universitet
Box 201
221 00 Lund
Developmental perspectives on the relationship between gesture production and speech. 250 000 kr
Kaiserfeld, Thomas
Pufendorfinstitutet
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund
"A unique window of opportunity"
Opening and closing the decision process to design, locate and build ESS at Lund
375 000 kr
Nilsson, Gabriella
Inst f Kulturvet
Lunds Universitet
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
Frisk, aktiv och välbärgad?
En etnologisk studie av livet som pensionär på Viktoria Park i Malmö
275 000 kr
Projekt samfinansierat Genetik/Humaniora
Holmberg, Gustav
Forskningspolitiska Institutet
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund
Livsmedelssäkerhet från jord till bord:
riskaspekter på växtförädling och konserveringsteknik
150 000 kr
  1 650 000 kr

Arkiv

Sammanställning av föregående års anslag till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö