Utdelade anslag

 
Genetisk forskning - 2012

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2012 beslutat fördela anslagssumman 1 600 000 kr till följande forskare inom genetisk forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Baumgartner, Stefan
Lunds Universitet
Inst f exp medicinsk vetenskap
BMC B12
221 84 Lund
Genetiska undersökningar av bildandet av biocoid mRNA gradienten i bananfluga 150 000 kr
Doc Cohn, Marita
Lunds Universitet
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Studier av de genetiska faktorerna bakom telomeras-oberoende alternativ förlängning av telomerer 150 000 kr
Fil Dr Johansson, Anna
Ins för husdjursgenetik, SLU
Box 7023
750 07 Uppsala
Genetiska orsaker till säsongsbunden reproduktion hos svenska fårraser 150 000 kr
Hagenblad, Jenny
IFM Biologi
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Pea Genomic Resources - Genomic research for non-models species 250 000 kr
Hansson, Bengt
Ekoligihuset
Lunds Universitet
223 62 Lund
Evolution of sex chromosomes and sex-biased gene expression 150 000 kr
Jakobsson, Mattias
Uppsala Universitet
Avd för Evolutionsbiologi EBC
Norbyväen 18 D
752 36 Uppsala
Searching for signs of selections at a human taste receptor genes 250 000 kr
Lind-Halldén, Christina
Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
Investigating the mutatium spectrum and evolutionary history of mutations in a X-linked monogenetic disease 150 000 kr
Piskur, Jure
Biologi, Lunds Universitet
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Nya virulensgener hos den patogena jästsvampen Candida glabrata 200.000 kr
Schwartz, Yuri
Dep of Molecular Biology
Byggnad 6L, NUS
Umeå Universitet
901 87 Umeå
Spatial regulation of genome expression by a novel class of chromatin insulator elements 150.000 kr
    1 600 000 kr
Humanistisk forskning - 2012

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2012 beslutat fördela anslagssumman 1 600 000 kr till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Alftberg, Åsa
Biskopsgatan 7
Institutionen för Kulturvetenskap
Lunds Universitet
223 62 Lund
Medicineringens ideal och praktik. En etnologisk studie av äldre människors bruk av läkemedel 275 000 kr
Enevold, Jessica
Inst f kulturvetenskaper
Lunds Universitet
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
A Fat World. Obesity in Global Media and Local Practices - A study of "The Biggest Loser" in the US, Sweden and Finland 200 000 kr
Graziano, Maria
The Humanities Lab
Lunds Universitet
Box 201
221 00 Lund
How culture shapes gestural behavior 200 000 kr
Jonsson, Bibi
Språk-och litteraturcentrum
Lunds Universitet
Box 201
221 00 Lund
Studien Kritiska Kvinnor. Svensk litteraturkritik 1800-2010 50 000 kr
Liljefors, Max
Inst för Kulturvetenskap
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund
Visual Ecocriticism 375 000 kr
Rivano Eckerdal, Johanna
Inst f Kulturvetenskap
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund
Tjejvirus? Informationspraktiker rörande HPV-vaccinering inom svensk skolhälsovård 225 000 kr
Tenngart, Paul
Språk- & Litteraturcentrum
Lunds Universitet
Box 201
221 00 Lund
Exporterad realism
Svensk arbetarlitteratur på engelska
275 000 kr
  1 600 000 kr

Arkiv

Sammanställning av föregående års anslag till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö