Utdelade anslag

 
Genetisk forskning - 2013

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2013 beslutat fördela anslagssumman 1 700 000 kr till följande forskare inom genetisk vetenskaplig forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Arnason, Ulfur
Neurokirurgi
Rausinglaboratoriet
Lunds Universitet
221 84 Lund
Sekvensering och jämförande analys av bardvalsgenom 150 000 kr
von Bothmer, Roland
SLU, Inst för Växtförädling
Box 101
230 53 Alnarp
En framtidssäkrad databas för Skandinaviska kornmutanter 200 000 kr
Broberg Palmgren, Karin
Avd för Arbets- och miljömedicin
Lunds Universitet
221 85 Lund
Human selektion för tolerens av stressfaktorer i miljön - en studie om oorganisk arsenik 180 000 kr
Fil Dr Johannesson, Hanna
Uppsala Universitet Inst för ekologi och genetik
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Själviska gener och dess evolutionära konsekvenser: en studie av spordödaren i svamp 150 000 kr
Friberg, Magne
Uppsala Universitet Inst för ekologi och genetik
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Landskapsgenetiska studier av blommors signaler 150 000 kr
Hansson, Bengt
Ekologihuset
Lunds Universitet
223 62 Lund
Evolution of sex chromosomes and sex-biased gene expression 150 000 kr
Ishchuck, Olena
Byggnad A
Lunds Universitet
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Molecular genetics of pathogenetic yeast 150 000 kr
Knecht, Wolfgang
Lunds Universitet
Biologiska Institutionen
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Effekter av deuterium på genomet hos värdorganismer vid bildandet av deuteriuminmärkta rekombinanta proteiner 120 000 kr
Lagercrantz, Ulf
Uppsala Universitet Inst för ekologi och genetik
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
A Novel function for small RNA resistance against pathogens in forest trees 180 000 kr
Lind-Halldén, Christina
Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
The evolutionary dynamics of hemophilia A and B mutations 150 000 kr
Widegren, Bengt
BMC-D10
Neurokirurgi
Rausinglaboratoriet
Lunds Universitet
221 84 Lund
Samverkande epigenetisk kontroll av genuttryck 120 000 kr
    1 700 000 kr
Humanistisk forskning - 2013

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2013 beslutat fördela anslagssumman 1 700 000 kr till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Gulz, Agneta
Kungshuset, Lundagård
Filosofiska Institutionen
Lunds Universitet
222 22 Lund
Vad vi lär av små barns förmåga att vara lärare 275 000 kr
Haake, Magnus
Kungshuset, Lundagård
Filosofiska Unstitutionen
Lunds Universitet
222 22 Lund
Han bryr sig inte om hur många äpplen där är 275 000 kr
Holsanova, Jana
Kungshuset, Lundagård
Avd f kognitionsvetenskap
Lunds Universitet
222 22 Lund
Syntolkning: att framkalla mentala bilder hos dem som inte ser 75 000 kr
Nilsson, Gabriella
Inst för Kulturvetenskap
Lunds Universitet
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
Frisk, aktiv och välbärgad? En etnologisk studie av livet som pensionär på Viktoria Park i Malmö 275 000 kr
Savin, Kristiina
Inst för Kulturvetenskap
Lunds Universitet
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
Social fobi mellan biologi och kultur: social ångest som diagons och folksjukdom 100 000 kr
Wallengren, Ann-Kristin
Språk- & Litteraturcentrum/Filmvetenskap
Lunds Universitet
Box 201
221 00 Lund
Filmmusikberättande och experimentella metoder 300 000 kr
Willim, Robert
Inst för Kulturvetenskap
Lunds Universitet
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
The changing micropractices of digital and sensory ethnography. Developing qualitive methods as a creative and pedagogic practice 400 000 kr
  1 700 000 kr

Arkiv

Sammanställning av föregående års anslag till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö