Utdelade anslag

 
Genetisk forskning - 2014

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2014 beslutat fördela anslagssumman 1 700 000 kr till följande forskare inom genetisk vetenskaplig forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Kimber, Chris
Linköping Universitet
581 83 Linköping
Positive pleiotropy across life stages: Implications for the evolution of ageing 100 000 kr
Svensson, Erik
c/o Ekologihuset
Enheten för Evolutionär Ekologi
223 62 Lund
Korrelerande selektion och den genomiska signaturen av könskonflikter hos en färgpolymorf insekt 200 000 kr
Johansson, Anna
c/o Inst för husgjursgenetik, SLU
Box 7023
750 07 Uppsala
Investigating the past and present genetic diversity in sheep from Gotland 180 000 kr
Lascoux, Martin
Uppsala Universitet Inst för ekologi och genetik
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Are genomewide patterna of expressions in the polyploid species Capsella bursa-pastories evolving neutrally 220 000 kr
Baumgartner, Stefan
c/o Lunds Universitet
Inst för Experimintell Vetenskap
BMC B12
221 84 Lund
En ny genetisk screen för att upptäcka och isolera tumörsuppressorgener i Drosophila 250 000 kr
Broberg Palmgren, Karin
c/o Karolinska Inst
Inst för miljö och medicin
Nobels väg 13
171 77 Stockholm
Human selektion för tolerans av stressfaktorer i miljön 200 000 kr
Persson, Rutger
Högskolan i Kristianstad
291 88 Kristianstad
Identification and evolutionary history of deleterious mutations affecting expression of von Willebrand factor 200 000 kr
Cohn, Marita
c/o Lunds Universitet
Biologiska Institutionen
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Nya funktioner för det DNA-bindande proteinet Rap1 200 000 kr
Leino, Matti
c/o Linköping Universitet
IFM-Biologi
581 83 Linköping
Uppåkra-population genetics through time 150 000 kr
    1 700 000 kr
Humanistisk forskning - 2014

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2014 beslutat fördela anslagssumman 1 700 000 kr till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Larsson Heidenblad, David
c/o Historiska Institutionen
Filosofiska Institutionen
Bankgatan 26
223 52 Lund
Vår hotade värld. En kunskapshistoria om det moderna miljömedvetandets genombrott 200 000 kr
Leino, Matti
c/o Linköpings Universitet
IFM-Biologi
581 83 Linköping
Uppåkra-population genetics through time 150 000 kr
Fransson, Jonas
c/o Lunds Universitet
Universitetsbiblioteket
Box 3
221 00 Lund
Forskares och studenters åtkomst till fulltext i en digital miljö 200 000 kr
Salomonsson, Karin
c/o Lunds Universitet
Inst för kulturvetenskaper
Box 192
221 00 Lund
Lånekulturer - En etnologisk studie av pengar, makt och tillit 300 000 kr
Persson, Tomas
c/o Lunds Universitet
Filosofiska Institution
Box 192
221 00 Lund
The effect of social domestication on empathy: Contagius yawning in wolves (Canis lupus) - A follow-up study 200 000 kr
Trulsson, Åsa
c/o Lunds Universitet
Centr för teologi och religionsvetenskap
Box 192
221 00 Lund
Fromhet och intimitet: En studie kring sexualitet hos karismatiskt kristna ungdomar 350 000 kr
Ahlström, Torbjörn
c/o Lunds Universitet
Inst för arkeologi och antikens historia
Box 192
221 00 Lund
"Peder Winstrup" - Ett personligt och tvärvetenskapligt möte med mannen som såg till att Lund fick ett universitet 300 000 kr
  1 700 000 kr

Arkiv

Sammanställning av föregående års anslag till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö