Utdelade anslag

 
Genetisk forskning - 2015

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2015 beslutat fördela anslagssumman 1 851 569 kr till följande forskare inom genetisk vetenskaplig forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

Fan, Xiaolong
Pultvägen 7
224 72 Lund
From gene module to disease genes 120 000 kr
Knecht, Wolfgang
Kung Oskars väg 45 lgh 1201
222 36 Lund
Linking genes, lipids and antifungal drug actions in the pathogenic yeast Candida glabrata 200 000 kr
Wilbe, Maria Kristina
Husargatan 3, Box 815
751 08 Uppsala
Undersökning av molekylära mekanismer som orsak till reverterande somatisk mosaicism 230 000 kr
Råberg, Lars Magnus Karl
Spinnarevägen 28
247 35 Södra Sandby
Host-pathogen coevolution in the wild: a genomic approach 200 000 kr
Hansson, Mats
Kvarnviksvägen 4
225 94 Lund
The barley wax biosynthetic complementation group cer-cqu conundrum - three discrete activities or one trifunctional enzyme? 256 569 kr
Hansson, Bengt Carl
Sösdala 2094
280 10 Sösdala
Evolution of sex chromosomes and sex-biased gene expression: mapping the sex-limited chromosome in birds that have a unique neo-sex chromosome system 150 000 kr
Sundström, Elisabeth
Institutionen för medicinsk mikrobiologi och biokemi,
Uppsala universitet, Box 582
751 23 Uppsala
Hur blir hästen vit? Kartläggning av de molekylära mekanismerna bakom förlust av hårpigmentering och uppkomst av melanom hos häst 147 000 kr
Wheat, Christopher West
Svante Arrheniusväg 18 B
106 91 Stockholm
Identification of a super-gene affecting a butterfly's color and fecundity 147 000 kr
Lang, Annick S.
Filippavägen 6A
222 41 Lund
Genetisk Evolution of gender dimorphism: the case for male dwarfism in bryophytes 180 000 kr
Skoglund, Pontus Rickard Otto Peter
1246 Commonwealth Ave, Apt. 34
02134 Boston, USA
Tracking the evolutionary trajectories of wolves and dogs using ancient genomes 221 000 kr
    1 851 569 kr
Humanistisk forskning - 2015

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2015 beslutat fördela anslagssumman 1 900 000 kr till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning.

Forskare

Forskningsuppgift

Anslag

O'Dell, Edward Thomas
Lagerbrings väg 7 B lgh 1201
224 60 Lund
Paths, Strategies and Struggles: Museums in the Contemporary Cultural Economy of Hybrid Markets 300 000 kr
Hammar, Isak Erik Hilding
Husmansvägen 46
227 38 Lund
Stora Uppfostringskommittén och kampen om den klassiska bildningen 325 000 kr
Paradis, Eva Carita
Kastanjegatan 38
224 56 Lund
The London-Lund Corpus 2 of spoken British English (LLC 2) 325 000 kr
Liljefors, Max Patrik Andreas
Järnåkravägen 23 A lgh 1301
222 25 Lund
Konst och förvandling (Art and Transformation) 300 000 kr
Svensson, Johanna-Charlotta Brorsdotter
Trollebergsvägen 107 F lgh 1202
227 31 Lund
Ludus cartularum moralisatus (1377) av Johannes av Rheinfelden: förarbete till en textkritisk edition 100 000 kr
Stenfeldt, Johan Anders Håkan
Kvarnkroken 2
226 47 Lund
Nils Flyg och Sven Olov Lindholm. En idéanalytisk parallellbiografi (forskningsinitiering för detta projekt) 275 000 kr
Hilborn, Emma Charlotta
Slåttervägen 2 A lgh 1103
227 38 Lund
The feminization of dieting. A comparative study of controlled eating at the turn of the 20th century 275 000 kr
  1 900 000 kr

Arkiv

Sammanställning av föregående års anslag till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Genetik & Humaniora

Utdelade anslag till genetisk forskning Utdelade anslag till humanistisk forskning

För att kunna öppna .pdf dokument krävs att ni har Adobe Acrobat Reader installerat på er dator.
Ladda ner senaste versionen här.
» HÄMTA ADOBE READER.

Kontakta oss

  • Erik Philip-Sörensens Stiftelse
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö